fundusze europejskie darpin

Technologia DARPIN ORC to rozwiązanie idealnie spełniające warunki w produkcji energii elektrycznej poprzez odzysk przemysłowego ciepła odpadowego w systemach o cyklu mieszanym. Moc energii elektrycznej wytworzonej przez turbogeneratory wynosi od 20 kW do 5 MW. W wielu procesach przemysłowych występują odpadowe nośniki energii, które mogą być wykorzystane w sposób opłacalny. Energia odpadowa jest to energia bezużytecznie odprowadzana do otoczenia, możemy to jednak zmienić, wykorzystując ją w sposób ekonomicznie opłacalny.

Układ ORC pozwala wykorzystać pozornie zbędne ciepło odpadowe do produkcji dodatkowej energii elektrycznej. Jest to niezwykle opłacalne, zwłaszcza w sytuacjach, gdy borykamy się z deficytem energetycznym.Układ ORC posiada szereg zalet, m.in. łatwość sterowania, dużą żywotność oraz małe wymagania serwisowe.

Systemy Organic Rankine Cycle (ORC) to technologia pozwalająca na pozyskanie ciepła z niekonwencjonalnych czynników roboczych, biorących udział w przemianie ze stanu ciekłego w stan gazowy w temperaturze o wiele niższej niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnego czynnika roboczego, jakim jest woda. Źródłem pozyskiwania ciepła mogą być w tym przypadku biomasa, źródła geotermalne, kolektory słoneczne, a także ciepło będące odpadem przemysłowym.

Zalety układów
Organic Rankine Cycle - ORC

  • łatwość sterowania
  • wysoka sprawność wewnętrzna turbiny (ok. 85 %)
  • niska prędkość obrotowa pozwalająca na bezpośredni napęd generatora
  • duży zakres zmienności obciążenia do 10% mocy znamionowej
  • możliwość zasilania ciepłem na niskim poziomie temp
  • niewielkie wymagania obsługi i koszty utrzymania oraz serwisu
  • długa żywotność związana z niskim obciążeniem mechanicznym elementów

Darpin - chłodnictow, agregaty chłodnicze, skidy pompoweZobacz też: