fundusze europejskie darpin

Darpin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gliwicach (44-105) przy ul. Zimowej 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000484411, NIP 7010401856, REGON 146954172, kapitał zakładowy 60.000,00 złotych.

Począwszy od 1. stycznia 2020 r. tutaj będą publikowane, zgodnie z art. 5 § 5 KSH, ogłoszenia wymagane przez prawo lub przez statut Spółki Darpin Sp. z o.o. S.K.A

Gliwice, dnia 02.12.2020 r.

5. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa), DARPIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej Spółka), po raz piąty informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹§ 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujętew elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, komplementariusz Spółki po raz piąty wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31. grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Zimowej 22 w Gliwicach (44-105), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 603 122 113.

Gliwice, dnia 17.11.2020 r.

4. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa), DARPIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej Spółka), po raz czwarty informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹§ 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujętew elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, komplementariusz Spółki po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31. grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Zimowej 22 w Gliwicach (44-105), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 603 122 113.

Gliwice, dnia 23.10.2020 r.

3. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa), DARPIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej Spółka), po raz trzeci informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹§ 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujętew elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, komplementariusz Spółki po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31. grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Zimowej 22 w Gliwicach (44-105), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 603 122 113.

Gliwice, dnia 07.10.2020 r.

2. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa), DARPIN Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, komplementariusz Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31. grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Zimowej 22 w Gliwicach (44-105 ), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 603 122 113.

Gliwice, dnia 18.09.2020 r.

1. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej Ustawa), DARPIN Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, komplementariusz Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31. grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Zimowej 22 w Gliwicach (44-105 ), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 603 122 113.

Począwszy od 1. stycznia 2020 r. tutaj będą publikowane, zgodnie z art. 5 § 5 KSH, ogłoszenia wymagane przez prawo lub przez statut DARPIN Sp. z o.o. S.K.A

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć na www.darpin.pl