fundusze europejskie darpin

Fundusze europejskie

Darpin Sp. z o.o. s.k.a. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wprowadzenie nowego produktu – elementów montażowych przeznaczonych do paneli PV, wykonanych ze stali ferrytycznej – celem dywersyfikacji oferty i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.”

Celem projektu jest zakup środków trwałych i WNiP, które umożliwią Wnioskodawcy rozszerzenie spektrum świadczonych usług i wprowadzenia do oferty innowacyjnego, nieprodukowanego do tej pory produktu – elementów montażowych przeznaczonych do paneli PV, wykonanych ze stali ferrytycznej, która zapewnia wysoką odporność korozyjną, przy możliwości zwiększenie rentowności produkcji.

Zakup nowoczesnych urządzeń niezbędnych do produkcji, pozwoli na szybką, sprawną i dokładną realizację zamówień, jednocześnie poprzez automatyzację procesu wytwórczego nastąpi wzrost standardów BHP. Tym samym Wnioskodawca umocni swoją pozycję rynkową, tworząc dodatkową odnogę swojej działalności opartej na sektorze OZE. W efekcie projektu wdrożona zostanie innowacja procesowa, produktowa i nietechnologiczna. Dywersyfikacja oferty pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności spółki i zwiększenie stanu zatrudnienia, a tym samym zniwelowanie skutków pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 1 396 881,23 PLN